ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
tel. 22 826 45 02 // 22 826 23 10

Nasi alergolodzy

Alergolog to lekarz specjalista, który zajmuje się leczeniem schorzeń związanych z nadwrażliwością organizmu na różne substancje.

Substancje te mogą pochodzić z różnych źródeł, zarówno naturalnych, jak pyłki roślin i kurz, jak i sztucznych. Reakcje alergiczne mogą mieć różny przebieg, nasilenie i objawy, w tym gwałtowne reakcje groźne dla życia.

Alergolog zajmuje się alergologią, czyli wyspecjalizowaną dziedziną medycyny, która obejmuje badania podstawowe, diagnozowanie i leczenie chorób spowodowanych przez nadmierną, nieprawidłową reakcję układu odpornościowego na bodźce zewnętrzne, głównie na substancje organiczne pochodzenia biologicznego.

Alergologia znajduje zastosowanie w pracy wielu specjalistów, takich jak interniści, pediatrzy, pulmonolodzy, laryngolodzy, dermatolodzy i okuliści. Wynika to z faktu, że pobudzenie układu immunologicznego człowieka może wywołać wiele różnych reakcji.

W gabinetach Alfa-Lek w Warszawie przyjmują następujący lekarze alergolodzy:

Prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska – specjalista z zakresu pediatrii i immunologii. Jest kierownikiem Oddziału i Poradni Immunologii w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W oddziale leczone są dzieci ze schorzeniami alergicznymi, pierwotnymi i wtórnymi zaburzeniami odporności oraz ze schorzeniami autoimmunizacyjnymi.

Lekarz Jadwiga Gołębiowska – zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń alergicznych takich jak astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa, alergiczny nieżyt spojówek, alergia pokarmowa, atopowe zapalenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry, nawracające infekcje dróg oddechowych oraz przewlekła obturacyjna choroba płuc.

Prof. dr hab. n.med. Michał Pirożyński – zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób takich jak astma, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, gruźlica, mukowiscydoza, przewlekła obturacyjna choroba płuc, rak płuc, katar sienny, sarkoidoza oraz alergie pokarmowe i skórne.